Zadanie: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kopinie
  • Lokalizacja: miejscowość Kopina, działka nr 326
  • Powierzchnia zabudowy: 480 m2
  • Zakres prac: roboty budowlane, wyposażenie świetlicy, instalacje elektryczne, C.O. ( w tym kocił na biomasę), przyłącza, zagospodarowanie działki.
Zadanie: Przebudowa budynku świetlicy w m. Anonin
  • Lokalizacja: miejscowość Anonin, działka nr 504/1
  • Powierzchnia zabudowy: 300 m2
  • Zakres prac: roboty budowlane, wyposażenie świetlicy, klimatyzacja, instalacje elektryczne, C.O. ( w tym kocił na biomasę) , przyłącza , zagospodarowanie działki
Zadanie: Budowa elementów małej architektury w m. Kopina
  • Lokalizacja: miejscowość Kopina, działka nr 326
  • Powierzchnia zabudowy: 480 m2
  • Zakres prac: siłownia zewnętrzna, plac zabaw, oświetlenie placu lampami hybrydowymi LED (źródło światła LED 20W, pojemność akumulatora żelowego 2x80Ah)